મુખ્ય મેનુ ખોલો

રસિકવલ્લભ/પદ-૧૭

< રસિકવલ્લભ
Padlock-red.svg
આ કૃતિ/પૃષ્ઠની ભૂલશુદ્ધિ પૂર્ણ થતા આ પૃષ્ઠના લેખનને સુરક્ષિત કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ પૃષ્ઠ પર પ્રબંધક સિવાય અન્ય સભ્યો ફેરફાર કરી શકશે નહીં. જો આપ આમાં કોઈ સુધારો સૂચવવા માંગો તો ચર્ચાના પાના પર આપની ટિપ્પણી મૂકશો.
← પદ-૧૬ રસિકવલ્લભ
પદ-૧૭
દયારામ
પદ-૧૮ →


<poem> પદ ૧૭ મું

પ્રકટાવ્યા પ્રાર્થના કરીનેજી, તે જ ગયા ધાતા વત્સ હરિનેજી; વ્રજવાસવ દુઃખ દીઠું અપારજી, તદપિ ન દ્રૂમ આપ્યું વણ પ્રહારજી. ૧

પત્યાદિક સંસાર સમસ્તજી, હરિ માયા આગળ બળ અસ્તજી; હરિ સંબંધ લહે સહુ સેવાજી, દૂર થયે ઘઉં કંકર જેવાજી. ૨

ઢાળ

કંકર ગોધૂમ ન્યાયથી જીવોને ભગવાનના સંબંધની જરૂર

એ કંકર ગોધૂમ ન્યાય સહુ પૂજાય મહાજન દેવ; હરિ સંબંધ ટળતાં કંકરસમ, ઈશ્વર રહ્યા સ્વયમેવ. ૩

પાંડવ સભા અગ્રેશ હરિ, પૂજ્યા રહ્યા સહુ જોઇ; ગજ અનિરવચને સ્તુતિ કરી, હરિવણ ન ધાયા કોઈ. ૪

અવતારી અંશી સર્વાત્મા, ઈશ્વર હરિ ભગવાન; પરમાત્મ બ્રહ્મ અપાર તે, શ્રીકૃષ્ણ શ્રુતિકર ગાન. ૫

મહાદેવ આદે મોટા સહુ, કહેવાય છે જગમાંહે; પણ આટલા ગુણ હરિ વિષે, ન મળે કદાપિ ત્યાંહે. ૬

સર્વેશ સ્વામી સકળના, સર્વના અંતરયામી; સમતા ન જેહની કોઈ નહિ. કો શિશ જેહને સ્વામી. ૭

આત્મારામ, ને આત્મયોનિ, સર્વાત્મા સહુ રૂપ; જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણમાં ઇત્યાદિ સુગુણ અનુપ. ૮

(પૂર્ણ)