Invitation from Wiki Loves Love 2019 ફેરફાર કરો

Please help translate to your language

 

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૪૨, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]


  પ્રતિમાઓ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વાર્તા સંગ્રહ પ્રતિમાઓ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૨૩-૧૨-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૭-૦૧-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), પ્રશાંત સુભાષચંદ્ર સાળુંકે (વડોદરા), અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પુસ્તક અનંતભાઈ રાઠોડ (હિંમતયનગર) સ્કેન કરી આપ્યું હતું. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

FileExporter beta feature ફેરફાર કરો

Johanna Strodt (WMDE) ૧૫:૧૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

No editing for 30 minutes on 17 January ફેરફાર કરો

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

૦૦:૧૦, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (IST)

  ત્રિશંકુ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલક્થા ત્રિશંકુ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) , વિજય બારોટ(વડોદરા) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

  જીવનધર્મી સાહિત્યકાર જયભિખ્ખુ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર પ્રફુલ્લ રાવલ રચિત ચરિત્રલક્થા જીવનધર્મી સાહિત્યકાર જયભિખ્ખુ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) , અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), વિજય બારોટ (વડોદરા)અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Talk to us about talking ફેરફાર કરો

Trizek (WMF) ૨૦:૩૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિવેદીનું આત્મવૃત્તાંત ફેરફાર કરો

  મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિવેદીનું આત્મવૃત્તાંત
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર મણિલાલ દ્વિવેદી ની આત્મકથા આત્મવૃત્તાંત ચઢાવવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૭-૦૨-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૪-૦૩-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), અનંત રાઠોડ (હિંમતનગર), વિક્રમ વજીર (બનાસકાંઠા), પરિક્ષીત જોશી (અમદાવાદ), દિપક ભટ્ટ (અમદાવાદ), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), સઈદ શેખ (અમદાવાદ) અને સુશાંતભાઈ સાવલા (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચઢાવવા બદલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૧૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST) ઉત્તર[ઉત્તર]

PDF, ePUB અને Mobi ફેરફાર કરો

આજકાલના વિકસી રહેલી તકનીકને પરિણામે ટૅબ, કિંડલ, મોબાઈલ ફોન આદિના સાધનો લોકોને સુગમ બન્યા છે અને તેમના આગમનથી વાંચનની પદ્ધતિઓ અને સાધનોમાં પણ બદલવ આવ્યો છે. જો આપણું સાહિત્ય નવા આગમનો સાથે તાલમેલ ન મેળવે તો કદાચ તે લાયબ્રેરી અને તેના પુસ્તકો સુધી જ સિમિત રહી જાય. સાહિત્યના પુસ્તકો વધુ પ્રાપ્ય અને વાંચવામાં સરળ બને તે હેતુ થી વિકિસ્રોત પરના પુસ્તકોને PDF, ePUB અને Mobi જેવા સંસ્કરણોમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાની ચર્ચા વિકિસ્રોત મીટ-અપમાં થઈ હતી.

આ સંબધે મુખપૃષ્ઠ પર તાજી કૃતિઓ અને પુસ્તક સૂચિમાં PDF, ePUB અને Mobi જેવા સંસ્કરણોમાં પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે, શું PDF, ePUB અને Mobi માં ફેરવવાના બટનને તાજી કૃતિ આગળ અને પુસ્તક સૂચિમાં એમ બે જગ્યાએ મુકવા કેમ તે વિષે આપનો મતદાન જણાવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

એક ઉદાહરણ તાજી કૃતિમાં "ત્રિશંકુ" પિસ્તક આગળ મુકેલું છે.

મતદાન ફેરફાર કરો

સહમત ફેરફાર કરો

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. --સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૯:૩૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૯:૪૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. --Parikshit GSP (ચર્ચા) ૧૦:૦૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 5. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૪૩, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 6. --92saeedshaikh ૧૨:૫૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 7. --jayeshgohel (ચર્ચા) ૧૩:૧૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

અસહમત ફેરફાર કરો

પરિણામ ફેરફાર કરો

મતદાન પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ અને ઉપરોક્ત બાબતે સર્વસંમતિ સધાયેલ છે. આભાર. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૩:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

PDF, ePUB અને Mobi માટેના ફોન્ટ ફેરફાર કરો

હાલમાં PDF, ePUB અને Mobi પુસ્તક ફેરવતા તે સમ્યક ફોન્ટમાં બને છે, જે કલાત્મક ફોન્ટ હોઈ વાંચવામાં અગવડ પડે છે. તો પુસ્તક PDF, ePUB અને Mobi ફેરવતા કયા ફોન્ટમાં વાંચવા ગમશે. તે વિષે આપનો મત આપશો. વાંચવા માટે પ્રચલિત એવા છ ઓપન સોર્સ ફોન્ટ નીચેના ચિત્રમાં આપ્યા છે. આપની પસંદગી જણાવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૪૪, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]


 
અનુક્રમે લોહિત, રસ અને મુક્તા ફોન્ટ્સ


 
અનુક્રમે એકત્ર, નોટો સાન્સ અને નોટો શેરીફ

===લોહિત===

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. પહેલી પ્રાથમિકતાDrdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૮:૪૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. --92saeedshaikh ૧૨:૪૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)
 5. --KartikMistry (ચર્ચા) ૧૮:૨૨, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

રસ ફેરફાર કરો

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. --Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મુક્તા ફેરફાર કરો

 1. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૦૭:૫૦, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3. --સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૦૯:૩૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4. --Parikshit GSP (ચર્ચા) ૧૦:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 5. દ્વિતીય પ્રાથમિકતા.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૪૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 6. --jayeshgohel (ચર્ચા) ૧૩:૨૦, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 7. આ ફોન્ટ પણ રસ છે. --KartikMistry (ચર્ચા) ૧૮:૨૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

===એકત્ર===

નોટો સાન્સ ફેરફાર કરો

 1. સુંદર મરોડ--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2. પ્રથમ પ્રાથમિકતા.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૨:૩૧, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નોટો શેરીફ ફેરફાર કરો

 1. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૫૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મતદાન પૂર્ણ કરીએ છીએ અને પસંદગીના સૌથી વધુ મત મેળાવેલા મુક્તા ફોન્ટની પસંદગી આપણે પ્રોગ્રામિંગ ટીમને જણાવી છીએ. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૨:૧૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

  કચ્છનો કાર્તિકેય
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર વિશનજી ચતુર્ભુજ ઠક્કુર રચિત ઐતિહાસિક નવલક્થા કચ્છનો કાર્તિકેય ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૪-૦૩-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૩-૦૪-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), વિક્રમ વજીર (બનાસકાંઠા), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), પ્રકાશકોરટ(સુરત), સઈદ શેખ( અમદાવાદ), તરૂણ કોરટ (સુરત), સતિષચંદ્ર પટેલ(ભરૂચ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) , અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April ફેરફાર કરો

૧૬:૨૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request ફેરફાર કરો

Please help translate to your language

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. આભાર ! Quiddity (WMF) (talk) ૨૩:૦૫, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
  સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી રચિત વિવેચન સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૦-૦૩-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૩-૦૪-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), વિક્રમ વજીર (બનાસકાંઠા), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), પ્રકાશ કોરટ(સુરત), સઈદ શેખ( અમદાવાદ), અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), દીપકભાઈ ભટ્ટ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

  કલાપી
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર નવલરામ ત્રિવેદી રચિત જીવન ચરિત્ર કલાપી ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૨-૦૪-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૯-૦૫-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), ડૉ. દીપકભાઈ ભટ્ટ (અમદાવાદ), અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), જયેશ ગોહેલ (અમદાવાદ), અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

  ગુજરાતી નાટ્યવિવેચન
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ડૉ દીપક ભાનુશંકર ભટ્ટ રચિત વિવેચન પુસ્તક ગુજરાતી નાટ્યવિવેચન ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૮-૦૫-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૩-૦૬-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), અનંત રાઠોડ (હિંમત નગર), ડૉ દીપક ભાનુશંકર ભટ્ટ (અમદાવાદ), સઈદ શેખ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

  સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વિવેચન પુસ્તક સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૩-૦૬-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), સઈદ શેખ (અમદાવાદ), ડૉ દીપક ભાનુશંકર ભટ્ટ(અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

વિકિસ્રોત એડવાન્સ ટ્રેનિંગ - ૨૦૧૯ ફેરફાર કરો

CIS દ્વારા આ વર્ષે ૧૧-૧૩ ઑ।ટોબર દરમ્યાન ૩ દિવસીય વિકિસ્રોત એડવાન્સ ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તે બદ્દલની માહિતી અહીં ઉપલબ્ધ છે.

ટ્રેનિંગમાં સહભાગી થવા માટે સભ્યોની પસંદગી સમુદાય દ્વારા કરવાનો છે. તે માટે નામાંકન અહીં કરશો. સભ્યોના સહભાગ માટે આપનો સહમતી કે અસહમતીનો મત તેમના નામ નીચે જણાવશો.

દા. ત. સભ્ય = XYX
સહમત / અસહમત --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૧૧:૦૧, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નામાંકન ફેરફાર કરો

સહમત --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
નામાંકન તથા મતદાન માટે આભાર પરંતુ હું વ્યક્તિગત કારણોસર વિકિસ્રોત એડવાન્સ ટ્રેનિંગ માટે ઉપલબ્ધ નથી. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૩૪, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૧:૩૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૧:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
નામાકન અને મતદાન્ બદલ્ હું બધા મિત્રોનો ખુબ્ આભારી છું, પણ્ એ દિવસોમાં મારે અન્ય્ રોકાણો હોય્ તેમ છે, માટે મારાથી આ તાલીમમાં ભાગ્ લઈ શકાય્ તેમ નથી.--Amvaishnav (ચર્ચા) ૨૧:૩૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૭, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Update on the consultation about office actions ફેરફાર કરો

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team ૧૩:૩૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)

New tools and IP masking ફેરફાર કરો

૧૯:૪૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)


  સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત વિવેચન પુસ્તક સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૩-૦૮-૨૦૧૯ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વિજય બારોટ (વડોદરા), સઈદ શેખ (અમદાવાદ), હર્ષિલ (અમદાવાદ) અને સુશાંત (મુંબઈ) એ ભાગ લીધો હતો. અનંત રાઠેડ (હિંમતનગર)એ પુસ્તક મેળવી અને સ્કેનિંગ કરી આપ્યું હતું. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

પ્રોજેક્ટ ટાઈગરના હાર્ડવેર સપોર્ટ માટે સમર્થન ફેરફાર કરો

મિત્રો, પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ વિકિમિત્રોને લેપટોપ આપવામાં આવનાર છે, તે માટે મેં આવેદન કર્યું છે. તે માટે આપના સમર્થન (endorsements) માટે વિનંતી.--Sushant savla (ચર્ચા) ૨૧:૫૧, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started ફેરફાર કરો

-- Kbrown (WMF) ૨૨:૪૪, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આયાત કરવાના સ્રોત ઉમેરવા માટે ફેરફાર કરો

વિકિસ્રોતના સરળ સંચાલન માટે ઘણા ઢાંચાની જરૂર પડે છે આવા ઢાંચા અન્ય સમુદાયોએ પહેલેથી બનાવ્યા હોય છે. તેમને ગુજરાતી વિકિમાં આયાત કરાવવા પડે છે તે માટે સ્રોતના પ્રોગ્રામિંગમાં તેવા ઢાંચા પૂરા પાડનાર સ્રોતની જરૂર રહે છે. અંગ્રેજી અને ફ્રેંચ વિકિસ્રોત આવા ઘણાં ઢાંચા ધરાવે છે અને તેઓ સૌથી વધુ આધુનિક અને સક્રીય વિકિસ્રોતમાંના એક છે માટે તેઓમાંથી ઢાંચા આયાત કરવાની સુવિધા ગુજરાતી વિકિસ્રોતમાં આવે તે માટેનો પ્રસ્તાવ સમુદાય સમક્ષ મુકવામાં આવે છે. આપના મંતવ્યો જણવશો. --સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૨:૦૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તરફેણ ફેરફાર કરો

 1.   તરફેણ--સુશાંત સાવલા (ચર્ચા) ૨૨:૦૯, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 2.   તરફેણ--Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૨૨:૩૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 3.   તરફેણ--VikramVajir (ચર્ચા) ૨૩:૧૬, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 4.   તરફેણ--Gazal world (ચર્ચા) ૦૧:૪૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 5.   તરફેણDrdeepakbhatt (ચર્ચા) ૦૯:૧૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 6.   તરફેણ-સતિષ પટેલ (ચર્ચા) ૧૧:૧૮, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 7.   તરફેણ આમાં કોઈ વાંધો ન હોઈ શકે. ક્યાંયથી પણ ઢાંચો આયાત કરવાથી ફાયદો થતો હોય તો કરવો જ જોઈએ. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૩:૩૪, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિરોધ ફેરફાર કરો

ચર્ચા ફેરફાર કરો

Feedback wanted on Desktop Improvements project ફેરફાર કરો

૧૨:૪૫, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)